תיאור כללי

במשך שנים נשחקה דעתם ומעמדם של האקדמאים בישראל. החוג יחזיר לקבוצה זו את מורשת המפלגה ויעלה בציבור הרחב את המודעות ואת המצע של מפלגת העבודה.

 

יו”ר החוג: ד”ר נתן פורמן