תיאור כללי

הצטרפות לחוג החברתי-כלכלי (והפחתת יוקר המחיה והדיור) של מפלגת העבודה

בימים אלו מוקם חוג רעיוני חדש במפלגה, שיעסוק בהתוויית החזון החברתי-כלכלי שלה ובדרכים ליישומו.

ממשלות השנים האחרונות יצרו תמונה קשה: שיעורי העוני ואי השוויון הם הגבוהים בקרב מדינות ה-OECD, ההוצאה האזרחית על שירותים חברתיים בישראל הולכת ופוחתת, יוקר דיור ומחייה שהולך וגואה, שוק תעסוקה שאינו מבטיח תעסוקה בכבוד ועוד. מול כל אלה, מייצרת מפלגת העבודה אלטרנטיבה יחידה ואמיתית לקיומה של מדיניות חברתית כלכלית המעודדת צמיחה ברת קיימא ובצדה חתירה לשוויון.

לאור זאת יוקם חוג שיפעל למימוש המטרות הבאות:

  • קידום החזון החברתי-כלכלי של המפלגה בקרב חברות וחברי המפלגה ובציבור הרחב;
  • יצירת במה לדיון רעיוני שוטף ופתוח במדיניות החברתית-כלכלית הקיימת בישראל, וזו שצריכה להתקיים במקומה;
  • יצירת שיח בין חברות וחברי המפלגה לבין חברות וחברי הסיעה בכנסת;

 

חזון החוג יגובש על-ידי החברות והחברים, בין היתר על בסיס העקרונות הבאים:

  1. צמצום העוני ואי השוויון במדינת ישראל
  2. מחויבות לאספקת שירותים ממשלתיים באופן שוויוני, הולם ואיכותי לכלל האזרחיות והאזרחים, במטרה לייצר הון אנושי בטווח הארוך. בנוסף, הגדלת ההוצאה הממשלתית על שירותים אזרחיים כגון: בריאות, דיור, חינוך ורווחה.
  3. יצירת מערכת מיסוי הוגנת ושמירה על אחריות תקציבית ועל כלכלה צומחת ומקיימת, לצד שיפור המדיניות החברתית.
  4. חיזוק מעמד האדם העובד והגנה על זכויותיו.
  5. טיפוח שוק תעסוקה תחרותי, רווחי והוגן.
  6. הפחתת יוקר המחיה בכלל והורדת מחירי הדיור בפרט.