ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, אומרת כי שר האוצר שטייניץ, ממשיך בעקביות במסע ההתרפסות שלו בפני בעלי ההון תוך שהוא פוגע בהכנסות המדינה ובציבור הרחב. “הודעתו של שטייניץ בדבר הוראת שעה בנושא הרווחים הכלואים תוך שהוא מסתיר מהציבור את שיעורה של הטבת המס שהוא מעניק לחברות הגדולות והרווחיות במשק, חושפת את העובדה שממשלת נתניהו ממשיכה בעקביות להפלות בין בעלי השליטה העשירים של החברות, ובין עובדיהן של אותן חברות וכלל מעמד הביניים הממשיך לשלם מיסיו כחוק ובלי הנחות. האפליה גם זועקת לעומת החברות הקטנות והבינוניות המשלמות את מלוא המס. על מדינת ישראל לעודד ולתגמל תעשייה כחול לבן, אולם שמיטת חובות בהיקף כזה, היא חוסר איזון מוחלט.

מאה מיליארד הש”ח הנמצאים כרווחים כלואים יכלו להוות מקור תקציבי רב כוח כדי להניע את הכלכלה הישראלית ולהשקיע בחברה ובתשתיות, והויתור עליהם, תוך קינה ותלונות על הבור בתקציב – הוא חסר כל הגיון כלכלי ומזיק למדינה”.

תאריך פרסום:19/06/2012