1. מה זאת ועידת מפלגת העבודה?

ועידת מפלגת העבודה הינה המוסד המרכזי והחשוב לדיון וקבלת החלטות בסוגיות בעלות השפעה מיוחדת על המפלגה. הועידה מורכבת מצירי ועידה, אשר מתכנסים אחת לכמה חודשים, לטובת קיום דיונים והחלטות משמעותיות במישור האידיאולוגי והפוליטי.

  1. מה יוצא לי מזה? למה כדאי לי להיות ציר ועידה?

חברות בוועידת המפלגה הינה הזדמנות לקחת חלק בעיצוב פניה ודרכה של המפלגה. ועידת המפלגה מוסמכת לקבל החלטות בנושאים מרכזיים כגון: כניסה והצטרפות לממשלה, איחוד וחיבור עם רשימות אחרות, קביעת שיטת הבחירות ליושב הראש ולחברי הכנסת, לבצע שינויים בחוקת מפלגת העבודה וכן לדון בנושאי מדיניות שונים. לכן, לצירי הועידה תפקיד משפיע וחשוב על המפלגה ועל דרכה.

  1. מדוע מתקיימות כעת בחירות לוועידת המפלגה?

על פי חוקת המפלגה, אחת לכמה שנים יש לחדש את ועידת המפלגה ולמנות מחדש את הצירים. הבחירות הנוכחיות מתקיימות לאחר דחיות מרובות שנעשו בעבר. כעת, על פי מדיניותו של יושב ראש המפלגה, הוחלט לקיים את חידוש הועידה כמתחייב, לרענן ולפתוח את השורות, לחזק את המגמה של פנייה לציבור הרחב, תוך מעורבות של צירי הועידה בגיבוש מדיניות ברוח ערכי תנועת העבודה.  על כן מתקיימות כעת בחירות.

  1. כמה צירי ועידה יש?

הועידה החדשה שצפויה להיבחר הינה ועידה גדולה של 4,000 צירים. זוהי ועידה גדולה יותר באופן משמעותי מזו שנבחרה עד כה. הרחבת הועידה באופן משמעותי הינה חלק מהפקת לקחים. בשנה האחרונה התפקדו אלפי חברי מפלגה חדשים, וכמות החברים גדלה באופן משמעותי ביחס לשנים קודמות. כיוון שבבחירות הקודמות לוועידה נותרו מועמדים מצוינים רבים בחוץ, הוחלט הפעם להרחיב את השורות ולאפשר לחדשים ולוותיקים כאחד למצוא את מקומם בוועידה, להימנע מריבים מיותרים ולאחד כוחות יחד אל מול האתגר המרכזי שלנו – החלפת השלטון.

  1. איך מתמנים לתפקיד חבר ועידה?

מתוך 4000 הצירים, 3,200 צירים הינם צירים נבחרים (היתר ממונים מתוקף תפקידם או מצורפים  בהמשך לטובת תיקון עיוותי ייצוג),  אשר מחולקים להקצאות עבור כל אחד מסניפי המפלגה.

הגשת מועמדות לתפקיד ציר ועידה פתוחה בפני כל חבר מפלגה אשר התפקד למפלגה לפני ה-1 לפברואר 2018. כל מועמד/ת משויכ/ת באופן אוטומטי לסניף המפלגה המקומי שלו ובכך מהווה מועמד לתפקיד ציר ועידה. במידה וכמות המועמדים בסניף גדולה מכמות הקצאות הצירים לאותו סניף, ייערכו בחירות בין המועמדים בסוך חודש יוני 2018, שבסופן ימונו צירי הועידה.

  1. איך מתבצעת בפועל ההרשמה למועמדות?

המועמדות הינה פשוטה וידידותית ומבוצעת בתהליך קל ומהיר דרך אתר אינטרנט ייעודי. ההרשמה כרוכה בעלות חד פעמית של 100 ₪, לטובת כיסוי הוצאות תהליך הבחירות. מועמדים המעוניינים בכך יוכלו להעלות מידע אישי על עצמם באתר המפלגה לאחר השלמת התהליך. ההרשמה באתר זה פתוחה מתאריך 13 במאי 2018, ותיסגר בתאריך 27 במאי 2018.

תאריך פרסום:15/05/2018