חברות מפלגה יקרות,
בהתאם להוראות חוקת המפלגה בדבר שוויון מגדרי, כל חברת מפלגה שתהיה חפצה בכך תוכל להגיש מועמדות לכהונה בוועידת המפלגה.

ועידת המפלגה היא הגוף העליון והמחוקק של המפלגה ובתוקף סמכותה הוועידה דנה ומחליטה בכל הנושאים המהותיים שעל סדר יומה של המפלגה.

אנו קוראים לך להגיש את מועמדותך ובכך לחזק משמעותית את כוחך והשפעתך על דרכה של המפלגה על פי דרכך.

להגשת מועמדות, לחצי כאן

תאריך פרסום:30/11/2021