פתחנו את הדלת וגם את הלב בפרויקט ‘דלת פתוחה’ למען הקהילה.

הציבור הרחב מוזמן.

פרטים במודעה המצ”ב.

דלת פתוחה

תאריך פרסום:24/12/2015