שיטת “הפריימריס” נהוגה רק בקרב חלק מהמפלגות בישראל ואינה בגדר חובה. משכך לא יפלא כי היא איננה מוסדרת בחוק כראוי, ולמעשה אנו חיים במציאות בה הרגולטור, רשם המפלגות, נעדר כל סמכויות אפקטיביות והתהליך נעדר רגולציה ראויה. רגולציה הייתה מביאה לפתרונן של מרבית מחוליי השיטה שאינם רק נחלת הפרימריס במפלגת העבודה . יש חוסר הוגנות, שטחיות ופופולזם זול במתקפה התקשורתית המתנהלת בימים אלו כנגד מפלגת העבודה . העדר הרגולציה יוצר אנומליה חוקית. כך לדוגמא , בעוד החוק אוסר על האדם, הפרט, להיות חבר ביותר ממפלגה אחת, ומטיל את החובה לפתחו של הפרט, החוק אינו מגדיר מהו “חבר מפלגה” , ומותיר הגדרה זו למפלגות הרשאיות להגדיר סובייקטיבית מהו “חבר מפלגה” לשיטתן. כך יכולה מפלגה אחת להגדיר חבר גם את מי שפסק מלשלם דמי חבר מזה שנים ומפלגה אחרת רשאית שלא להתנות חברות בתשלום דמי חבר. חוסר קונסיסטנטיות זו והדיפרנציאליות בהגדרת “חבר מפלגה”, מונעים בסיס אמיתי לאכיפת החוק האוסר תשלום דמי חבר ע”י אחר או לרוקן מכל תוכן הצלבה אמיתית של רשימת החברים של המפלגות הדמוקרטיות השונות המנהיגות את שיטת הפריימריס ובוודאי העדר רגולציה והגדרה אחידה של “חבר מפלגה” מסכלים את אכיפת האיסור בחוק החל על היחיד להיות חבר מפלגה ביותר ממפלגה אחת.
זאת ועוד, המצב הקיים מאפשר למפלגות לאחוז במי שהתפקד אליהן, כמעין “בן ערובה”, ולמנוע ממנו עזיבה והתפקדות למפלגה אחרת, שהרי הרשומות החברים של כל מפלגה מנוהלות על ידם באופן עצמאי ובלעדי, מבלי שיהיה קריטריון אובייקטיבי אחד משותף העומד ביסודן של רשומות אלו. מצב זה עלול שיימצא ביטויו בכך שבגלל השוני בהגדרות הקיים בין המפלגות, ימצא עצמו האדם הבודד במצב לכאורה כאילו עבר על הוראות חוק הקיימות בחוק המפלגות 1992- התשנ”ב. שומה עלינו להיזהר מלהפוך לעבריינים אלפים רבים של אזרחים החפצים להשתתף באופן פעיל בהליך ובשיטה הדמוקרטית .

כאמור בעצם ימים אלו מתנהל קמפיין תקשורתי ציני, חסר כל הגינות ושטחי כלפי ההליך המתנהל במפלגת העבודה. בחינת המציאות התקשורתית אל מול המציאות המשפטית והעובדתית מעלה יותר מאשר תחושה כי חלק מאמצעי התקשורת , ביודעין או שלא ביודעין, מובילים ומובלים לקמפיין שמשרת אינטרסים אישיים צרים וחלילה שמשהו יבלבל אותם עם העובדות. כך לדוגמא הטענה כי ” מתים התפקדו למפלגת העבודה” , ההתייחסות לפקודים שאינם כבר בין החיים ובפרט המספר 284 שצץ ועולה באמצעי תקשורת רבים – אלו, שכמובן שלא ממש ממעוניינים שיבלבלו אותם עם העובדות, אינם טורחים להבהיר שמדובר בותיקי מפלגת, שלצערנו פשוט הלכו לעולמם, ודבר מותם לא עודכן ברשומות וחברותם מתחדשת באופן אוטומטי (אם בהוראת קבע, אם מטעם התק”מ ואם אחרת) ודווקא הבדיקה היסודית של מטה המפלגה בימים אלו הוא זה שהצליח לזהות אותם. בסה”כ מדובר על מספר זניח של פחות מ-1% מסך כלל המתפקדים ונשירה טבעית והגיונית.
דוגמא אחרת, המעידה על השטחיות , חוסר ההוגנות והציניות של מובילי הקמפיין, הנה הטענה ל” קיומם של 5700 מתפקדים כפולים”, בעוד במציאות מדובר ב- 5700 טפסים של מתפקדים ששלחו מספר טפסים בדואר ו/או בפקס ו/או באינטרנט או בדרכים חלופיות אחרות, יותר מטופס מפקד אחד, על מנת להבטיח שבקשתם להצטרף למפלגת העבודה אכן תגיע לייעודה האמיתי. והרי ידוע לכל בר דעת, שאם טופס בקשה אחד של מתפקד כזה נקלט, ייתר הטפסים ששלח אותו מתפקד ממילא חסרי כל ערך ואין צורך או יכולת לקלוט אותם… אולם מובילי הקמפיין אינם מעוניינים בעובדות שיבלבלו אותם ובציניות וחוסר יושר מגייסים מספר הטפסים בפרוצדורה זו, בשילוב עם קריאטיביות פרסומית, על מנת לגייסם כארגומנט תומך בקמפיין נגד מפלגת העבודה המשתקמת
דוגמא אחרת אותרו 8,000 טפסים ובהם קבוצות של 5 מתפקדים ומעלה המשולמים על ידי אותו מקור (חשבון בנק כרטיס אשראי). אז, ייתכן שחלקם יפסלו – אבל גם בהחלט סביר שרובם יאושרו ולאחר שימולא טופס קרבה ראשונה ויהפוך אותם לתקינים על פי כל דין. בוודאי ראוי היה לציין בהקשר זה כי מפלגת העבודה הישראלית, הנה המפלגה היחידה מבין המפלגות בהם מונהגת שיטת , שיזמה לראשונה בתולדות המדינה, בדיקת אשכולות משפחה אלו באמצעות יצירת פרוצדורה משפטית בה מעורבים משרד הפנים ורשם המפלגות. אבל…. למה לבלבל בעובדות…. חלילה מלשבח את מפלגת העבודה החבולה והמושמצת… חלילה מלומר את האמת… זה יפגע בקמפיין
ישנם עוד דוגמאות רבות אחרות אולם לסיום אאזכר את הכותרות הצרחניות מאתמול ” 26,000 הטפסים הבעייתים שאותרו “, שוב ניסיון לצבוע את מפקד מפלגת העבודה בצבעים קודרים ולסכל שיקומה. אז אלו העובדות. טפסי המפקד ממולאים בכתב יד, מטבע הדברים, בנסיבות מילוי הטפסים בכתב יד עלול שחלק מהפרטים לא מולאו באופן מיטבי, או שכתב היד אינו ברור דיו, או שהקורא ומקליד הטופס שגו בקריאה או בהקלדה וכדומה. בנסיבות אלו נדרשת השלמה של פרטים או תיקון השגיאה (הוכחה ליעילות מנגנון הביקורת הפנים ארגוני) . מצב זה בוודאי מקבל משמעות אחרת כאשר הנתונים השגויים הם פרטים של חשבון הבנק אוכרטיס האשראי . מטה המפלגה טיפל בטפסים אלו כאשר יצר קשר אישי, עם כל אחד מבעלי הטפסים, לתיקון הטעות. בסיכומו של דבר כיום ישנם כ – 26 אלף טפסי התפקדות באמצעות הוראות קבע בבנק שיש לסלוק אותם במערכת הפיננסית, קרי להעבירם לבנקים השונים ואלו יעבירו אותם לסניפים הרלוונטים ברחבי הארץ ו…. תהליך שאורך כ- 3 שבועות ויותר עד שיסתיים ההליך וייגבו מהם דמי החבר. בנסיבות לוח הזמנים של הפריימריס, מועד גמר הסליקה, הנו לאחר מועד פרסומו של הספר בוחרים הראשון… מה עושים?… מפרסמים ספר ראשון הכולל חברים אלו המסומנים בכוכבית.. רוצה לומר זכותם לבחור כפי המפורסם מותנת בהשלמת הליך הסליקה ותשלום מס החבר…. אבל מובילי הקמפיין הציניים , פעילים פוליטיים ופעילים תקשורתיים פוליטיים מגוייסים להשחרת פני המפקד ושמיטת הלגיטימיות שלו… וכשהעובדות אינם מסייעות להם בהשגת מטרתם ומהווים לימונים מבחינתם… אז הם הופכים את הלימונים ללימונדה … מעוותים את המציאות והעובדות ומגייסים את המעוות כדלק או שמן בגלגלי הקמפיין.
בנסיבות המצב הרגולטיבי הקיים, המפקד האחרון של מפלגת העבודה הוא המפקד הנקי והאכותי ביותר מבין כל המפקדים שנערכו במפלגת העבודה ובמפלגות האחרות בהם מונהגת שיטת הפריימריס. מפלגת העבודה אף שמה את התשתית הפרוצדוראלית והמשפטיתנ לחקיקה ולתיקון תקנות שמערבות את משרד הפנים ורשם המפלגות במשרד המשפטים בהליכי מפקד החברים במפלגות השונות ובבדיקתו.
לסיום נשוב ונציין כי אין המציאות הנוכחית אופטימאלית ואין חולק כי דרושה חקיקה המסדירה הרגולציה מחייבת קביעת קריטריונים אחידים והגדרות אחידות, שעל יסודם ובסיסם ינוהלו רשומות החברים ( הצטרפות וגריעה) במפלגות השונות ע”י רשם המפלגות ולא ע”י המפלגות.

הכותב: דניאל (דני) כהן , משפטן, יועצה המשפטי של מפלגת העבודה

תאריך פרסום:10/07/2011