התנועה שלנו, אשר מבקשת, לקדם שוב את ערך השוויון החברתי-כלכלי אל מרכז הבמה חייבת, גם בשם ערך זה, לאפשר התמודדות שוות הזדמנויות בכל האמצעים המודרניים האפשריים, בנגישות לסניפים, ולשאר מוסדות התנועה. זו טובת התנועה וזו טובת הציבור.

שלב ההתמודדות על הזכות לייצג את ערכי התנועה ואת ציבור חברות וחברי התנועה בכנסת ה-19 החל. אנשים פונים לחברות ולחברים. אנשים מקיימים כינוסים. אנשים מבקשים את אמון הציבור. ההתמודדות הנעלה ביותר והחיונית כל כך לציבור הישראלי הינה התמודדות על קידום ערכי היסוד של התנועה; על שליחות מטעם ולמען חברות וחברי התנועה והציבור.

כבר ראינו בקרבנו לא אחת מוצלחים כאלה ואחרים. בעלי תארים שאין נכבדים מהם. בעלי שמות נוצצים ואחרים – ראשי ממשלה לשעבר ואחרים אשר דקה או שתיים לאחר קבלת אמון החברים הפנו אליהם עורף והלכו למחוזות אחרים, לערכים הפוכים, לחברות ולחברים שונים בתכלית, למפלגות אחרות, שמא נאמר למגדלים אחרים. גם בשל כך חיוני כל כך כי המתמודדות והמתמודדים יקבלו במה שוות זכויות כדי שהציבור יוכל להכריע מי ראוי ומי רצוי שייצגו לאור לקחי העבר. כך גם יש לקדם אפשרות של עימותים פומביים בין המתמודדים השונים, ולא להותיר את הבמה לסיסמאות מתוקות ותמונות יפות, אך שמא ריקות מתוכן.

הדרך אל העוצמה מצויה ביחס ליניארי עם הדרך לאחריות שאין גדולה ממנה כלפי הציבור. אם מה שהיה הוא שיהיה, והאכזבה מהנבחרים תימשך, הייאוש עלול לשאת פנים אחרות מאלה שהורגלנו בהן עד כה. התנועה שלנו, אשר מבקשת, לקדם שוב את ערך השוויון החברתי-כלכלי למרכז הבמה חייבת, גם בשם ערך זה, לאפשר התמודדות שוות הזדמנויות בכל האמצעים המודרניים האפשריים, בנגישות לסניפים, ולשאר מוסדות התנועה. זו טובת התנועה וזו טובת הציבור. על המתמודדות והמתמודדים המבקשים את אמון החברות והחברים לבוא ולהסביר להם מי מהם תוכל או יוכל באורח המתאים ביותר לפעול לתיקון מהותי – לתת תשובה לרצון הציבור בצדק חברתי. להביא לביטול שלטון בעלי ההון על הציבור ולהשיב את שליטת הציבור על גורלו. מי ומדוע. למי ישנן התשובות הממשיות למשבר החברתי-כלכלי הפוקד את ישראל כמו גם לקיפאון החמור בתחום המדיני-בטחוני. תשובה למשבר האמון של הציבור הישראלי כלפי נבחריו.

כל המתמודדות והמתמודדים הינם ודאי בעלי זכויות. אך מי באמת צריך שייצג את המעמדות הנמוכים והבינוניים בישראל ואת הצורך החיוני כל כך באחדותם, לצורך שינוי של ממש. האם יש להעדיף בעלי הון לצורך שינוי סוציאל-דמוקרטי מהותי בישראל. האם יש להעדיף את מי שמצא לנכון עתה להצטרף לתנועה. האם את מי שמסתפקים בסיסמאות ותמונות יפות, או שמא בעלי תשובות וערכים, שמנהגם רב השנים יכול ללמד דבר או שניים על מנהגם לעתיד לבוא. יש לאחל הצלחה לכל המתמודדות והמתמודדים בהבאה שוות הזדמנויות של עמדותיהם ותשובותיהם בפני ציבור החברות והחברים, כדי לאפשר לציבור להכריע כיצד ניתן להשיב את התנועה לימיה הגדולים למען החברה הישראלית אשר כל כך זקוקה לימים אלה – שהיו ועוד יבואו!

תאריך פרסום:19/09/2012