ב29.6 התקיימה ישיבה ראשונה של הועדה המדינית, להורדת סיכום הישיבה לחץ כאן

תאריך פרסום:18/07/2011