שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

הצבעה כניסה לממשלה ה-36 קביעת שוויון מגדרי דחיית הליכי בחירות פנימיים מינוי דיינות ודיינים צירוף חברי הסיעה לוועידה
מאשר/ת 1354 97.1% 1241 89.0% 1270 91.0% 1259 90.3% 1306 93.6%
מתנגד/ת 29 2.1% 113 8.1% 87 6.2% 63 4.5% 65 4.7%
נמנע/ת 12 0.9% 41 2.9% 38 2.7% 73 5.2% 24 1.7%
סכום כולל 1395

התוצאות סוכמו לאחר גריעת מספר מצביעים כפולים. 

כל הצעות ההחלטה אושרו. 

 

בברכה, 

הוועדה המפקחת  

 

תאריך פרסום:07/06/2021