שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

הצבעה ספירה
מאשר/ת 867
מתנגד/ת 13
נמנע/ת 8
סכום כולל 888

לפיכך, הבחירות המקדימות לתפקיד חבר.ת הכנסת יתקיימו ביום 9.8.22.

 

תקנון הבחירות המלא יפורסם לאחר אישורו בסמוך ליום 20.7.22.

חברי וחברות המפלגה שמבקשים להגיש מועמדות מתבקשים להתעדכן באתר המפלגה מעת לעת ובסמוך ליום 20.7.22.

קליטת המועמדים, תשלום דמי הרישום וכל יתר ההליכים מול המפלגה ייעשו רק לאחר אישור התקנון.

 

 

תאריך פרסום:12/07/2022