שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

בברכה, 

מפלגת העבודה

תאריך פרסום:01/08/2022