ראש האופוזיציה, יו”ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ’, מינתה את ניצב בדימוס משה מזרחי לטפל מטעם מפלגת העבודה בנושא הפליטים, המסתננים ומהגרי העבודה. מזרחי יעמוד בראש צוות של מומחים לנושא, ומחר גם יופיע לפני סיעת העבודה בכנסת שתקיים דיון בעניין זה.
20.5.12

“הבטחון האישי של אזרחי ישראל מעורער”, אמר מזרחי, “הוא הופרט והופקר ויש לבחון ולטפל בסוגיה הזו ללא כל קשר לעניין המסתננים. הנסיון לגלגל לפתחם של המסתננים מסודן ואריתראה את התגברות הפשיעה הוא נואל ומשחק לטובת הבערת שנאת זרים ולטובת כוחות המעוניינים לעורר רגשות לאומניים קיצוניים. עם זאת, אסור למעט בחומרת הבעיה ובתחושת אבדן הבטחון האישי מנוכחותם ההמונית של המסתננים בעיקר באזורי המצוקה הקשים של תל אביב. במשך שנתיים, לא עשתה הממשלה דבר ואף העצימה במדיניות הגירת העבודה שלה הבאה בלתי מבוקרת של מאה אלף עובדים זרים לישראל, שנותרו כאן שלא כחוק. צריך לבצע אחת ולתמיד הבחנה בין הקבוצות השונות: פליטים, מסתננים לצורך עבודה, עובדים זרים עם היתר של המדינה וזרים שנשארו כאן לאחר שפג תוקפו של ההיתר שלהם. לחלק גדול מהעובדים הזרים אין לאן לחזור, ולכן המדינה צריכה לקחת עליהם אחריות- להוציאם מאזורי המצוקה ולהסדירם באופן ארעי ככוח עובד עד שיוכלו לשוב למולדתם. לגבי האחרים – אין כל מניעה להחזירם לארץ מוצאם. הקמת הגדר היא רק פתרון התחלתי לבעיה, אך גם היא הגיעה בהתמהמהות ובאיחור רב. רק לאחר שהמדינה תערוך את ההבחנה, היא תוכל לטפל בכל קבוצה כראוי”

תאריך פרסום:20/05/2012