לידיעתכם מועד הסדרת התשלומים לדמי חבר על מנת להכלל בספר הבוחרים הוארך עד ליום ג’ 30 אוגוסט בשעה 17:00. הסדרות תשלום שיגיעו למפלגה לאחר מועד זה לא ידונו. אנא טפלו בהסדרת התשלום באמצעים שהעמידה לכך המפלגה לא יאוחר ממועד זה! שלכם בברכת חברים, חיליק בר, מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:28/08/2011