17 לינואר 2016 שעה 18:00 בבית תנועת הקיבוצים רח לאונרדו דה וינצי 13  בית התקם בתל אביב

תאריך פרסום:24/12/2015