ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, על טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שאושרה בממשלה: “מאפשר לבעלי ההון להמשיך לנצל לרעה את כוחם ולקדם את התעשרותם על חשבון הציבור, ומגוננת על בעלי ההון הקיימים”

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, אומרת כי טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שאושרה היום בממשלה מאפשרת לבעלי ההון להמשיך לנצל לרעה את כוחם ולקדם את התעשרותם על חשבון הציבור, ומגוננת על בעלי ההון הקיימים, בכך שהיא מאפשרת להם להמשיך ולשמור באין מפריע על פירמידות שליטה של שלוש קומות. “מדובר בתיקונים קוסמטיים המנציחים את השעבוד לבעלי ההון על חשבון חסכונותיהם של אנשים עובדים. לא פלא שאפילו בכירי האוצר ובכירי הרגולטורים, שאינם ידועים בידם הקשה, מסתייגים מהצעת החוק”.

עוד אומרת יחימוביץ’: “הכללים הנוגעים למניעת עסקאות בעלי עניין בחוק, מאפשטרים לבעלי ההון להמשיך לנצל לרעה את כוחם ולקדם את התעשרותם על חשבון הציבור. החוק לא עוסק במשיכת דיבידנדים חריגים שבעלי הון נוטלים גם כשלא נוצרים רווחים, בכדי למנף את העסקאות הפרטיות שלהם, ולא נוצר ולו כלל נוקשה חדש אחד שיש ביכולתו להגביל את יכולתם של בעלי השליטה לנצל כספי ציבור.
דעת המיעוט של ראש אגף התקציבים, גל הרשקוביץ, בועדת הריכוזיות, לפיה יש לאסור כליל קיום עסקאות בין תאגיד ציבורי לבעל השליטה בו ולצדדים הקשורים בבעל השליטה, מתווספת להתנגדותו של הרגולטור הראשי, יו”ר הרשות לניירות ערך פרופ’ שמואל האוזר, לאפליה בין בעלי ההון הקיימים שיוכלו להמשיך ולהנציח את שליטתם על פירמידות של שלוש קומות, לבין שחקנים עתידיים בשוק אשר עליהם כבר תחול מגבלה של שתי קומות, ומראש יפעלו בתנאי נחיתות.”

יחימוביץ’ הגישה יחד עם ח”כ אמנון כהן (ש”ס) “הצעת חוק (תיקון חוק החברות) גל הרשקוביץ'” המחוקקת את עמדת המיעוט של ראש אגף תקציבים, וקובעת כי עסקה בין חברה ציבורית לבין בעל השליטה ולצדדים הקשורים בו, היא אסורה – אלא אם קבלה את אישורו של בית משפט כלכלי.

להצעת החוק: http://www.shelly.org.il/node/6628

תאריך פרסום:17/06/2012