ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, אומרת כי הקשחה אכזרית של תנאי הזכאות לדיור ציבורי והעדר רשת בטחון חברתית, הביאו רבים כמו משה סילמן לדרך ללא מוצא ולייאוש. כולנו מתפללים לשלומו, אך בצד הצער והזעזוע, יש לזכור כי התאבדות היא מעשה קיצוני ונורא, אסור שתשמש דוגמא והשראה לצעירים ולמבוגרים כאחד ובוודאי אין לראות בה את סמלה של המחאה החברתית.

תאריך פרסום:15/07/2012