ח״כ יצחק הרצוג, יו״ר סיעת העבודה: ״המתווה שמציע יאיר לפיד לחוק טל הוא לא שירות לכל אלא פטור לכל! הוא מנוגד לחלוטין לעקרונות שהתווה בג״ץ, הוא אינו שיוויוני ואיננו מוביל לתהליך של השתלבות אלא להיפך.”
2.5.12

“מפלגת העבודה הציעה את “מתווה בן גוריון” לגיוס החרדים אשר נותן פטורים בפורפורציות כפי שהיה בימי בן גוריון ( אז ניתן פטור ל400 בני ישיבות והישוב מנה 600 אלף והיום פטור ל4000 כאשר יש 6 מיליון) וכל השאר ישרתו בשירות צבאי או אזרחי. המתווה קובע יעד לאומי של 4000 משרתים בשירות צבאי או לאומי המהווים כחמישים אחוז ממחזור גיוס שנתי של בחורי ישיבות והשאר יהוו את מכסת הפטור לתלמידי ישיבות מצטיינים. מתווה זה יקדם אותנו לעבר היעד של שיוויון בנטל והשתלבות החרדים בכל מעגלי החיים תוך כדי שמירה על מעמדו הייחודי של עולם התורה ואליו צריכה המדינה לחתור. המתווה גם מבטיח תגמול מוגבר למשרתים והוא היחידי אשר יש לו סיכוי אמיתי להתקבל על רוב הציבור הישראלי”.

תאריך פרסום:02/05/2012