הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה התשיעית, אשר יתקיים ביום ראשון, 24 ביוני 2018, בשעה 18:00 בבית החייל, רחוב ויצמן 60, תל אביב.

סדר היום של כינוס הוועידה הינו כדלקמן:

  1. עדכון יו”ר המפלגה.
  2. אישור הוראת שעה בדבר הבחירות לוועידה העשירית.
  3. שונות.

ייתכנו שינויים/תוספות בסדר היום.

 

שינויים, עדכונים, כלל הנספחים, התקנונים וכיוצ”ב, מצויים לנוחיותכם באתר המפלגה, בכתובת: havoda.org.il

 

שלכם בברכת חברות וחברים,

ערן חרמוני

מזכ”ל המפלגה

 

להלן הקישורים לנספחים הרלוונטיים:

לצפייה בהוראת השעה כפי שאושרה בהנהלת המפלגה, לחצו על הקישור:

https://tinyurl.com/yaj8o9lo

תאריך פרסום:14/06/2018