להלן החלטות ועדת הבחירות בעניין הבחירות המקדימות

החלטות ועדת הבחירות

תאריך פרסום:07/08/2022