מצ”ב

משיכת עתירה 13.15

פסד 8.15

פסד 9.15

פסד 10.15

פסד 11.15

פסד 12.15

פסד 14.15

פסד 15.15

פסד עתירות 1-7.15

 

*לצפיה – יש ללחוץ על שם הפס”ד המבוקש.

**שימו לב – הקישורים נפתחים בלשונית חדשה.

תאריך פרסום:31/12/2015