חברות וחברים יקרים,
אנו שמחים להזמינכם לישיבת הועידה ה-8 של מפלגת העבודה.

ועידת המפלגה תתכנס ביום א’, 27 מרץ 2011, בשעה 17:00 בהיכל אמנויות הבמה (בית חיל האוויר) בהרצליה, רח’ ז’בוטינסקי 15, הרצליה.

על סדר יומה של הועידה במושבה זה:

1. ביטול החלטת הוועידה השמינית , מושב ד’, מיום- 5/8/2009 בדבר כינונה של חוקה חדשה למפלגה (“חוקת ברק”) והשבת תוקפה של החוקה הקודמת(ינואר 1998). (בהמשך יוקם צוות שיבחן שינויים ועדכונים רצויים ומתבקשים בחוקה זו).
2. אישור המלצת לשכה המפלגה ובחירת מר מיכה חריש לתפקיד יו”ר המפלגה הזמני בכפוף להוראות סעיף 212 א. לחוקת המפלגה התקפה ( בכפוף לאישור סעיף 1 לעיל).
3. אישור תקנון מפקד חברים, אשור תקנון בחירות לתפקיד יו”ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה, אישור לוח זמנים מוצע לקיום מפקד החברים והבחירות ליו”ר כפי המלצת הלשכה ואישור ענייני רציפות המתחייבים ממעבר מחוקה לחוקה.
4. אשור הוראת שעה: וועידת המפלגה מאצילה מסמכותה ללשכת המפלגה לאשר שינויים והתאמות בחוקת המפלגה בנושא הנעת הבחירות לראשות המפלגה ומפקד החברים ובכלל זה שינויים המתחייבים מהמעבר מחוקה לחוקה.
5. דיווח מפעילות הנהגת המפלגה ודיון בהשתתפות החברים.

מצפים לראותכם בישיבת ועידת המפלגה – השתתפותכם חשובה!

שלכם בברכת חברים,

חיליק בר
מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:16/03/2011