יום ראשון 13 נובמבר 2011‏ / ט”ז חשון תשע”ב

לכבוד:
– חברי לשכת המפלגה / חברי ועידת המפלגה

הנדון:
1. הזמנה לכינוס לשכת מפלגת העבודה
2. הזמנה לכינוס הועידה ה-8 של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס לשכת המפלגה וכן לכינוס הועידה ה-8 של מפלגת העבודה.
(יום ד’ 30/11/11 – בית החייל, רח’ ויצמן 60 תל אביב)

הישיבות יתקיימו באותו היום בזו אחר זו כמפורט להלן:

*לשכת המפלגה תתכנס ביום ד’ 30/11/11 בשעה 17:00
בבית החייל ת”א, רח’ ויצמן 60, ת”א.

*כינוס הועידה ה-8 יתקיים ביום ד’ 30/11/11 בשעה 18:00
בבית החייל ת”א, רח’ ויצמן 60, ת”א.

על סדר יום הלשכה:

1. אישור סדר היום של כינוס הועידה ה-8
2. המשך שותפות המפלגה עם סיעת עוגן בראשות יו”ר ההסתדרות עופר עיני – חידוש ועדכון מזכר ההבנות והוראת השעה
3. אישור מזכירות לשכת המפלגה
4. הקמת בית מדרש לערכי היהדות ברוח סוציאל דמוקרטית ע”ש ערן שפרמן ז”ל
5. אישור הועדה המוניציפלית בראשות סימון אלפסי
6. אישור ועדת כספים בראשות אבנר סטפק
7. אישור החוג הגאה במפלגה בראשות דן סלייפר וניב סוניס
8. אישור החוג להנעה מדינית
9. אישור הועדה המכינה לוועידה האידאולוגית

על סדר יום הועידה ה-8:

1. אישור סדר יום הועידה
2. סקירה– מזכ”ל המפלגה
3. לקראת ועידה אידאולוגית – יו”ר המפלגה חה”כ שלי יחימוביץ’
4. דיון רעיוני לקראת ועידה אידאולוגית וכתיבת מצע המפלגה
5. המשך שותפות המפלגה עם סיעת עוגן בראשות יו”ר ההסתדרות עופר עיני – חידוש ועדכון מזכר ההבנות והוראת השעה
6. פתיחת המפלגה והרחבתה – הצגת המיפקד הפתוח

שלכם בברכת חברים,

חיליק בר
מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:13/11/2011