שלום רב,
שעת סגירת הקלפיות נדחתה לשעה 21:30

אנו קוראים לכם לצאת ולהצביע!

מזכירות ועדת הבחירות

תאריך פרסום:11/02/2019